PharmDr. Lenka Bukviarová

„Povolaním som doktorka farmácie so 7 ročnou praxou v lekárni. Okrem toho som mamou 1 dcérky a mamou úspešného projektu Web zdravej rodiny.“

ŠTÚDIUM A PRAX

V roku 2013 som ukončila Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave s titulom Mgr. Na tej istej fakulte som získala v roku 2017 doktorát z klinickej farmakológie a bol mi udelený titul PharmDr.

Medzitým som pracovala ako farmaceut v niekoľkých lekárňach. Počas  lekárenskej praxe na Slovensku a vo Viedni som sa stretávala so širokou škálou pacientov- či už s rodičmi malých detí, tehotnými, dojčiacimi ženami, dospelými aj staršími pacientmi. Najradšej som vždy pracovala s prvými dvomi menovanými, pretože práve deti, tehotné a dojčiace ženy patria vrámci farmakologickej liečby k tým najcitlivejším pacientom.

AKO VZNIKOL WEB ZDRAVEJ RODINY

Idea založiť Web zdravej rodiny vznikla na mojej materskej dovolenke, lebo práve počas nej som videla, že maminkám veľmi chýbajú informácie, ktoré som im vďaka môjmu vzdelaniu a odbornej praxi mohla poskytnúť. Najčastejšie sa potrebovali poradiť ohľadom podávania liekov, domácej samoliečby (napr. horúčka, hnačka), prerezávania zubov, imunity či očkovania. Veľa mamičiek ma spoznalo, keď som začala uverejňovať moje prvé články na sociálnych sieťach a v súčasnosti navštevujú moje prednášky alebo online kurzy. Okrem toho aj rady využívajú individuálne odborné poradenstvo (osobne/ Messenger) namiesto hľadania informácií na bežných fórach, ktoré sú často veľmi nepresné a zavádzajúce. Odborné poradenstvo na Webe zdravej rodiny poskytuje aj môj manžel PharmDr. Martin Bukviar.

Som farmaceut, ktorý „nemá rád lieky.“ 

Vrámci poradenstva a v online kurzoch vždy ako prvé odporúčam nefarmakologické opatrenia – „liečbu bez liekov.“ Som presvedčená o tom, že pri množstve bežných porúch zdravia (bolesť, kašeľ, zápcha, nespavosť atď.) pomáhajú režimové opatrenia, zmena životosprávy, zmena prístupu (psychické príčiny chorôb), prírodná a alternatívna liečba.  Ak sa pri liečbe postupuje týmto smerom, málokedy je nutné zaradiť výživové doplnky alebo lieky na báze chemických liečiv, kde vo väčšine prípadov nemožno vylúčiť nežiaduce účinky alebo vzájomné interakcie s inými liekmi či zložkami potravy (pozor, aj prírodné látky majú nežiaduce účinky a interakcie). 

Obdobne radím pacientom v lekárni, v kurzoch a vrámci poradenstva na internete.  Inšpiroval ma prístup celostnej medicíny, ktorá učí zdravotníkov vnímať človeka ako celok, nie rozdeliť ho na „sekcie“- orgány, ako to robí západná medicína. Celostná medicína považuje ľudský organizmus za jeden systém, neoddeľuje fyzické a psychické zdravie (psychosomatika) a motivuje človeka k starostlivosti o vlastné zdravie.

PREVENCIA JE NA 1. MIESTE

Za najdôležitejšiu súčasť starostlivosti o vlastné zdravie považujem  prevenciu, zdravý životný štýl a pozitívny prístup k životu. Aký spôsob života si nastavíme my, tak budú žiť (pravdepodobne) aj naše deti. Ak sa človek snaží žiť zdravo, nemusí byť  poväčšine (!) nikdy odkázaný na lieky.

Túto osvetu sa snažím šíriť ďalej prostredníctvom môjho blogu, online kurzov, online Školy zdravia pre mamičky a živých prednášok. Som komerčne nestranná a nespolupracujem so žiadnou farmaceutickou firmou. Vychádzam z odborných štúdií, vysokoškolského farmaceutického štúdia, odbornej lekárenskej praxe a osobných skúseností. V prípade záujmu o poradenstvo alebo ďalších otázok ma môžete kontaktovať na info@webzdravejrodiny.sk.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      PharmDr. Lenka Bukviarová

 DIPLOM Z FARMACEUTICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

RIGORÓZNA SKÚŠKA V ŠTUDIJNOM ODBORE FARMÁCIA – oprávnenie k používaniu titulu PharmDr.

PharmDr. Lenka Bukviarová

Šťastná mamina 2 dcér, vyštudovaný farmaceut, aromaterapeut, podporovateľka celostnej medicíny a zakladateľka osvetových projektov pre rodičov Web zdravej rodiny a Škola zdravia pre mamičky.

info@webzdravejrodiny.sk