Koľkí z nás vedia podať prvú pomoc pri dusení a zachrániť tak život svojmu alebo cudziemu dieťaťu?

Najčastejšou príčinou dusenia u detí je vdýchnutie cudzieho telesa, či už malého predmetu alebo kúska potravy. Dieťa zrazu kašle, chytá sa za hrdlo, je dýchavičné, nemôže dýchať ani hovoriť, lapá po dychu a sčervenie. Ak stav bez kyslíka trvá dlhšie, dochádza k postupnému zmodraniu tváre a pier.

Čo sa môže stať, ak nebudete vedieť podať prvú pomoc?

Nastáva hypoxia- organizmu chýba kyslík. Najcitlivejším orgánok na nedostatok kyslíka je mozog, kde už v priebehu pár minút dochádza k nevratnému poškodeniu. Hlavné je vždy zachovať pokoj! Prvá pomoc je jednoduchá. Najprv ju treba podať a až potom volať záchrannú službu.

ČO ROBIŤ AK SA DIEŤA DUSÍ? (tento návod si vytlačte a nalepte na chladničku, možno to zachráni život)

1. Cudzie teleso sa musí dostať von. Staršiemu dieťaťu povedzte, aby zakašľalo. Pri mladšom sa pokúste vybrať teleso prstami posunutím po bočnej strane hltanu. Dajte pozor, aby ste ho nezatlačili hlbšie do hrdla.

2. Ak je predmet ešte stále dnu, postupujte nasledovne:
– Dieťa do 1 roka: Položte si dieťa na bruško na svoje predlaktie alebo kolená a udrite 5x medzi lopatky. Potom dieťa otočte na chrbát a udrite 5x do hrudnej kosti. Udierajte primeranou silou 2 alebo 3 prstami, prípadne hranou dlane
– Dieťa nad 1 rok: 5x úder medzi lopatky v predklone
Ak to nepomôže, použite Heimlichov hmat- zozadu objímte dieťa, jednu ruku zovrite v päsť a druhú položte na ňu. 5x prudko stlačte brucho medzi koncom hrudnej kosti a pupkom smerom šikmo dnu a hore (smerom aby teleso vyšlo von). Ak ani to nie je efektívne, zopakujte údery 5x medzi lopatky a 5x do hrudnej kosti.

ČO AK JE CUDZIE TELESO V NOSE?
1. Stlačte voľnú nosnú dierku a povedzte dieťaťu, aby niekoľkokrát silno fúklo
2. Ak dieťa predmet nevyfúkne, môžete ho skúsiť v ľahu vybrať pinzetou. Ak je však príliš hlboko a hrozí riziko zatlačenia, vyhľadajte lekársku pomoc.

ČO AK NIČ NEZABRALO?
Ak sa vám nepodarilo spriechodniť dýchacie cesty a dieťa nedýcha, volajte 112 alebo 155.

PREVENCIA EXISTUJE!
– Malé deti by mali jesť len za stolom pod dohľadom rodičov a nie počas hry
– Z jedla je vhodné pred podávaním malým deťom odstrániť jadierka a šupku
– Predvídajte a snažte sa akékoľvek malé predmety odstrániť z dosahu detí