Vývoj mozgu a centrálnej nervovej sústavy ako celku u človeka začína už počas prenatálneho života plodu. Už v  3. mesiaci tehotenstva sa začína vývoj mozgovej kôry- nášho najvyššieho riadiaceho centra. Tento proces následne pokračuje niekoľko prvých rokov života a je kľúčový pre rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa a jeho inteligencie. Ešte predtým než si vysvetlíme ako môžeme my rodičia tento úžasný proces podporiť, pozrime sa na vývoj centrálnej nervovej sústavy bližšie aj z anatomického hľadiska. Vývoj a dozrievanie mozgu je totiž veľmi zložitý a komplexný dej – navyše plný biologických a chemických zmien.

„Nasleduj svoje srdce, ale nezabudni si so sebou zobrať aj svoj mozog.“  Alfred Adler
Počas dozrievania nervového systému dochádza k rastu počtu i veľkosti rôznych nervových štruktúr. V prvom rade hovoríme o raste nervových buniek – neurónov, ktoré sú základnými stavebnými aj funkčnými jednotkami nervového systému. Ďalej dochádza k rastu tzv. neuroglií alebo gliových buniek. Tieto bunky sú „podpornými“ nervovými bunkami a spolu s neurónmi tvoria nervové tkanivo, ktoré tvorí náš nervový systém.
Aby nervové bunky mohli medzi sebou „komunikovať,“ vytvárajú sa medzi nimi vzájomné spojenia, tzv. synapsy. Práve oni umožňujú prenos nervových impulzov a podnetov, ktoré my vnímame ako informácie. Dôležitým procesom je aj myelinizácia mozgu. Ide o tvorbu tzv. myelínových pošiev okolo nervových vlákien, ktoré sú nepostrádateľné pre správne fungovanie mozgu.  U človeka začína ich vývoj už v 20. týždni embryonálneho vývoja.
Ďalším významným procesom je gyrifikácia. Ide o embryonálny proces, pri ktorom dochádza k tvorbe mozgových gyrov – závitov. U človeka začína v 22. týždni a končí  v 40. týždni vnútromaternicového vývinu. V tomto čase už počet závitov a zárezov zodpovedá dospelému mozgu. Počet neurónov v mozgu dospelého človeka sa odhaduje na 50 miliárd a počet synapsií (spojení medzi nimi) až na milión miliard. Zaujímavosťou je, že nervové bunky sa počas nášho života nedelia a teda (zatiaľ) nie je možné nahradiť staré neuróny novými.

Je zrejmé, že vývoj detského mozgu prebieha v určitých štádiách, ktorých prekonanie znamená pokrok – novú zručnosť alebo vyššiu úroveň samostatnosti. V 1. roku života dieťaťa neustále sledujeme zmeny psychomotorického vývoja. Dieťa sa z ležiaceho bábätka vďaka zdokonaľovaniu mozgu mení na samostatnú bytosť. Pokroky vidíme v jeho zlepšujúcej sa motorike, v rozvoji reči, vnímaní okolia a seba samého.

Ktoré faktory vplývajú na vývoj mozgu dieťaťa?

Na túto otázku sa môžeme pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. Stále viac sa ukazuje, že vývoj dieťaťa vo veľkej miere ovplyvňuje prostredie, v ktorom vyrastá a jeho najbližší. Láskyplná výchova a bezpečné prostredie pre rast prináša deťom do budúceho života výborné komunikačné schopnosti, psychickú vyrovnanosť a lepšie zvládanie stresu (zdroj Child Trends org.) Nemenej dôležité ako prostredie sú aj každodenné návyky, ktoré by sme sa ako rodičia mali snažiť denno-denne formovať.  V prvom rade je potrebné klásť dôraz na dostatok spánku, počas ktorého sa organizmus vyvíja. Dôležitou je aj správna skladba výživy so zastúpením všetkých potrebných makroživín (tukov, cukrov, bielkovín) a mikroživín (vitamíny a minerály). Pre zdravý vývoj je veľmi potrebný aj pobyt vonku, ktorý preukázateľne zlepšuje kognitívne schopnosti dieťaťa. Niektoré škôlky v zahraničí podľa tohto modelu dokonca zaviedli pooobedňajší spánok vonku. Už po niekoľkých týždňoch bolo možné u detí pozorovať nielen zlepšenie pamäte a pozornosti, ale dokonca aj lepšiu obranyschopnosť v podobe zníženia počtu absencií škôlkarov (zdroj).  Z pohľadu vedy a teda medicíny založenej na dôkazoch (EBM) existujú substancie, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť vývoj mozgu. Zaraďujeme sem niektoré probiotické kmene a omega 3 mastné kyseliny, na ktoré sa v tomto článku pozrieme zblízka.

Omega 3 mastné kyseliny a rybí olej

Medzi omega 3 mastné kyseliny zaraďujeme najmä EPA (kyselina eikosapentaénová) a DHA (kyselina dokozahexaénová). Nájdeme ich hlavne v rybom oleji, ktorého zdrojom sú tučné ryby zo studených morí ako napríklad losos, makrela, sardinka, sleď, ale aj v niektorých morských riasach a planktóne. K omega 3 mastným kyselinám patrí aj ALA (kyselina alfalinolénová), ktorú nájdeme v semienkach (napr. konopné, ľanové), orechoch (napr. vlašské) alebo olejoch z nich.  Faktom je, že tieto látky majú (mnohými odbornými štúdiami preukázaný) pozitívny vplyv na zdravie človeka od bábätiek až po seniorov- či už hovoríme o kardiovaskulárnom systéme, nervovom systéme, zraku, alergických ochoreniach, astme atď. Pre zaistenie dostatočného množstva omega 3 mastných kyselín sa bežne doporučuje konzumovať kvalitné ryby 2-3 x týždenne, čo je však u nás Slovákov málo vídané. Vhodnou alternatívou je preto užívanie vysokokvalitného rybieho oleja formou výživového doplnku . Doporučiť môžem najmä značku Zinzino, kde je rybí olej kombinovaný s polyfenolmi, vďaka ktorým omega 3 nezoxiduje a na cieľové miesta sa dostáva v pôvodnej chemickej forme, ktorá je vysoko účinná.

Úloha omega 3 mastných kyselín vo vývoji mozgu, rozvoji kognitívnych schopností a liečbe porúch pozornosti

Príjem omega 3 mastných kyselín počas tehotenstva má skutočne veľmi pozitívny vplyv na vývoj nervového systému, najmä kognitívnych schopností, IQ atď. Zo štúdie, ktorá porovnávala suplementáciu omega 3 a omega 6 mastnými kyselinami vyplynulo, že deti, ktorých matky užívali omega 3 mastné kyseliny počas tehotenstva a dojčenia mali vo veku 4 rokov zreteľne lepšie rozumové schopnosti, vrátane neverbálnych prejavov.

Dostatok omega 3 mastných kyselín je rovnako kľúčový v ranej výžive dojčiat i starších detí, nielen čo sa týka vývoja mozgu. Podľa uskutočnenej štúdie mali deti vo veku 6 -12 mesiacov, ktoré boli suplementované rybím olejom preukázateľne lepšie zrakové schopnosti. U 9-12 mesačných detí došlo k pozitívnemu ovplyvneniu kognitívnych (rozumových) funkcií a zlepšeniu pozornosti. V prípade 4 ročných detí, ktoré užívali 400mg DHA 4 mesiace sa dokázalo zlepšenie slovnej zásoby. V tejto vekovej skupine takisto došlo k rozvoju sociálnych a komunikačných zručností (zdroj).

Urýchli užívanie omega 3 mastných kyselín rozvoj reči ako akej?

V súčasnosti nemôžeme s určitosťou povedať, že by suplementácia omega 3 mastnými kyselinami znamenala, že vďaka nej začne dieťa skôr hovoriť (zdroj). Z dostupných štúdií sa však dá s určitosťou vyvodiť, že tieto látky majú výrazný vplyv na rozvoj reči u starších detí, čo je dané rozvojom kognitívnych funkcií. Istým faktom stále ostáva, že DHA je dôležitou súčasťou nervového tkaniva a jej dostatočný príjem je pre zdravý rast mozgu absolútne kľúčový.

DHA a ADHD?

Nedostatok omega 3 matných kyselín, najmä DHA vo výžive môže podľa niektorých štúdií viesť k poruchám pozornosti, učenia a zhoršenia pamäti u detí a dospelých. To potvrdzuje aj štúdia, v ktorej sa omega 3 mastné kyseliny skúšali v liečbe 7-12 ročných detí s poruchami pozornosti a ADHD. Vďaka suplementácii omega 3 mastnými kyselinami došlo k zlepšeniu ich stavu (zdroj), následkom čoho bolo možné znížiť dávky syntetických liekov alebo ich vysadiť úplne.

Kto by mal užívať kvalitný rybí olej?

Nebojím sa tvrdiť, že my všetci- deti, tehotné ženy, dospelí aj seniori. Zjednodušene sa dá povedať, že ich potrebujeme počas celého nášho života- či už pre správne fungovanie srdca a ciev, imunitu, zrak, zdravie nervového systému a prevenciu alergických a možno aj niektorých autoimunitných ochorení.

Skutočne významným ukazovateľom nášho zdravotného stavu je však pomer protizápalových omega 3 a prozápalových omega 6 mastných kyselín, ktorý by mal byť optimálne aspoň 1:3. Ak však omega 3 cielene nedopĺňame, ľahko sa dostaneme k tomu, že omega 6 mastné kyseliny v našej strave vysoko prevažujú, čo môže mať za následok vznik zápalu a mnohých civilizačných ochorení. Práve preto môžem kvalitný a vysokočistený rybí olej doporučiť v každom veku a takmer v akomkoľvek zdravotnom stave.

PharmDr. Lenka Bukviarová

Šťastná mamina 2 dcér, vyštudovaný farmaceut, aromaterapeut, podporovateľka celostnej medicíny a zakladateľka osvetových projektov pre rodičov Web zdravej rodiny a Škola zdravia pre mamičky.

info@webzdravejrodiny.sk