Celosvetová nezisková organizácia Unicef odhaduje, že detskú prácu vykonáva každé 6. dieťa vo veku od 5 do 14 rokov, čo celosvetovo predstavuje približne 150 miliónov detí. Detská práca sa týka väčšinou rozvojových krajín.

Veľmi často deti pracujú preto, aby finančne podporili svoju rodinu. Unicef udáva, že často ide o zamestnanie detí (hlavne dievčat) ako pomoc v cudzích domácnostiach, ale aj ďalšie druhy ťažkých a nebezpečných prác.

Následkom detskej práce je neabsolvovanie školskej dochádzky a nevzdelanosť, ale čo je horšie, často aj psychická ujma, zlé zaobchádzanie, týranie,  zneužívanie, obchod s deťmi alebo detské sobáše.

Mnoho organizácií po celom svete sa snaží aktívne podnikať kroky k zamedzeniu detskej práce. Každé dieťa si zaslúži detstvo. 

Vypadla vám práve  slza? Žiaľ, neviem o žiadnom spôsobe, ako by sme my bežní smrteĺníci mohli v tomto smere nejako pomôcť. Snáď len podporiť svojou malou troškou tých, ktorí sa snažia zmeniť veci k lepšiemu.

Dlho som rozmýšľala, ako odľachčiť túto ťažkú tému. Čo keby sme ukázali protest proti násilnej detskej práci tak, že ukážeme ako by deti naozaj „mohli pracovať“. Ako „pracujú“ doma vaši malí pomocníci?

Autorka: L.B

Páčil sa Vám článok a chceli by ste mať podobné články priamo vo Vašom messengeri. Tak len kliknite SEM.

Zdroj