Systém RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky – Rapid Alert System for dangerous non-food products ) upozorňuje v nedávnom období na tieto nebezpečné hračky. Boli zachytené v rôznych štátoch EÚ, pričom je možné, že mohli byť distribuované aj na Slovensku.

  1. plastová bábika s fialovou tvárou EnchanTimals (vyrobené v Číne). Plastová hlava bábiky obsahuje nadmerné množstvo bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) ( 17,6 % hmotnostných). Látka môže ohrozit zdravie dieťaťa, keďže môže poškodit jeho reprodukčný systém. Výrobok bol zachytený  v ČR a bolo nariadené stiahnutie.
    2. plastová bábika s ružovými vlasmi Principessa Butterfly E´Mio (vyrobené v Číne). Ružové topánky a hlava  obsahujú nadmerné množstvo bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (  15,9 % a 24,3 % hmotnostných). Topánky obsahujú aj nadmerné množstvo diisononyl ftalátu (DINP) (1,1 % hmotnostných).  Látka môže ohrozit zdravie dieťaťa, keďže môže poškodit jeho reprodukčný systém.  Výrobok bol zachytený v Taliansku.

 

3.  Lemey Fashion Style bábika Fashion Doll (vyrobené v Číne). Plastový materiál hračky obsahuje nadmerné množstvo bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (27,6 % hmotnostných).  Látka môže ohrozit zdravie dieťaťa, keďže môže poškodit jeho reprodukčný systém

 

4. Sada žartovných predmetov Grafix „In your face“  (vyrobené v Číne). Z modelovacej hmoty (slizu) sa uvoľňuje nadmerné množstvo boru (nameraná hodnota do 1700 mg/kg). Pri požití alebo kontakte s nadmerným množstvom bóru môže dôjst k poškodeniu reprodukčního systému dieťaťa.

 

5. La Mia Boutique bábika E´Mio, (vyrobené v Číne). Plastový materiál hlavy, paží a nôh obsahuje nadmerné množstvo bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEPH) (do 23,5 % hmotnostných). Nohy obsahujú nadmerné množstvo diisononyl ftalátu (DINP) (0,4 % hmotnostných).

 

6. Plastové pavúky (vyrobené v Číne). Výrobok obsahuje nadmerné množstvo polycyklických aromatických uhlovodíkov (PAH): benzo[a]anthracenu (BaA) (do 389 mg/kg) + benzo(e)pyrenu (do 133 mg/kg)  + benzo(b)fluorantenu (63 mg/kg), chrysenu ( do 685 mg/kg), dibenzo(a,h)antracenu (do 10,1 mg/kg). Tieto látky môžu spôsobovať rakovinu.

Kompletný zoznam nebezpečných výrobkov nájdete tu.

Autorka: PharmDr. Lenka Bukviarová

Páčil sa Vám článok a chceli by ste mať podobné články priamo vo Vašom messengeri. Tak len kliknite SEM.