Na kôre citrusov nájdeme množstvo chemikálií a preto si PO MANIPULÁCII S NIMI VŽDY UMYTE RUKY.

Citrusové plody (mandarinky, pomaranče atď.) patria k najviac chemicky ošetrovanému ovociu.
Na plantážach sú postrekované pesticídmi a inými chemikáliami a preto sa na kôre nachádza množstvo chemikálií. Keďže kôra sa nekonzumuje, vzniká dojem, že tu žiadne nebezpečenstvo nehrozí.
Avšak málokto si uvedomuje, že len pri lúpaní pomaranča sa mu na ruky dostane časť pesticídov. Ak si teda ruky potom neumyjeme, chemikálie sa môžu preniesť na tú časť citrusu, ktorú jeme.

TIP do kuchyne: Citrusy by sa mali skladovať zvlášť, nie v miskách spolu s ostatným ovocím. Aj v tomto prípade sa totiž časť nechcených látok môže preniesť na iné ovocie v dosahu.