Prečo?
Tieto lieky (a aj niektoré ďalšie) obsahujú účinnú látku kyselinu acetylsallicylovú, ktorá sa deťom do 12-15 rokov nesmie podávať kvôli riziku vzniku tzv. Reyovho syndrómu. Kyselina acetylsalicylová sa u nás v minulosti bežne používala aj v pediatrii, kým sa nezistila možná súvislosť so vznikom spomínaného syndrómu u detí a adolescentov. Niektoré štáty vekovú hranicu na bezpečné podávanie kyseliny acetylsalicylovej posunuli až na vek 15 rokov.

Čo je to Reyov syndróm?
Ide o veľmi zriedkavý (postihne 1 dieťa z milióna), ale život ohrozujúci stav s úmrtnosťou 30-45%. Vznikať môže pri niektorých vírusových ochoreniach sprevádzaných horúčkou (chrípka, kiahne), pričom riziko jeho vzniku je vyššie, ak sa počas ochorenia podáva dieťaťu kyselina acetylsalicylová.

Ako sa prejavuje Reyov syndróm?
Presný mechanizmus vzniku Reyovho syndrómu nie je úplne objasnený. Môže však pri ňom dochádzať k poškodeniu mozgu, pečene a ďalších orgánov, ktoré môže byť potenciálne smrteľné. Historicky sa prípady Reyovho syndrómu u detí znížili, keď sa na liečbu horúčky namiesto Apirinu či Acylpyrínu začal používať paracetamol.

Zdroje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519032/​
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/aspirin
https://www.healthline.com/health/headache-reyes-syndrome​
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17523700