Veľmi veľa malých detí užíva fosfátový roztok. Maminky sa ma často pýtajú, o čo vlastne ide, keďže väčšinou nemajú presnú predstavu o tom, prečo má ich dieťa tento roztok užívať a ako vlastne funguje.

Fosfátový roztok je vodný roztok, ktorý sa pripravuje z hydrogénfosforečňanu sodného a hydrogénfosforečňanu draselného. Treťou surovinou na jeho prípravu je samozrejme voda.

Fosfátový roztok sa používa na doplnenie fosfátov  pri ich nedostatku, tzv. hypofosfatémii. Fosfáty hrajú dôležitú úlohu v metabolizme vitamínu D, čo ide ruka v ruke so vstrebávaním vápnika. Fosfor samotný sa zúčastňuje výstavby kostí, zubov a DNA. V prípade bábätiek a malých detí sa fosfátový roztok často predpisuje napríklad na mäkké záhlavie alebo možné poruchy mineralizácie kostí či rachitídu. Stav sa väčšinou po pár týždňoch alebo mesiacoch upraví a roztok budete môcť vysadiť.

Ako používať fosfátový roztok?

Fosfátový roztok vám pripravia v lekárni na základe lekárskeho predpisu do liekovky. Je potrebné držať ho v chladničke, najlepšie vo dverách. Ide totiž o vodný roztok, ktorý sa po čase pri izbovej teplote začína kaziť. Ak pred použitím vidíte vo fľaške kryštály, treba roztok pretrepať v rukách alebo zahriať na vodnom kúpeli, až kým sa všetky kryštály nerozpustia. Až vtedy môžete roztok dieťaťu podať. Ak roztok naberáte do striekačky, všimnite si, že navrchu vzniká malá vzduchová bublina. To znamená, že do striekačky treba nabrať o 0,1 – 0,2 ml viac, aby dieťa dostalo plnú predpísanú dávku. Dávku zo striekačky je dobré podávať postupne po viacerých častiach (napr. po 0,5- 1 ml), nie celú naraz. Nielenže predídete zabehnutiu, ale v prípade, že dieťa roztok vypľuje, budete približne vedieť aké množstvo ešte doplniť do striekačky.