Paracetamol sa používa už viac ako 120 rokov a ide o najbežnejší voľnoprodedajný liek na tlmenie teploty a bolesti. Je súčasťou bežnej domácej lekárničky, používa sa pre malé deti, dospelých aj tehotné a dojčiace ženy.

Dá sa paracetamolom predávkovať?
Áno, dá. V prípade detí buď pri náhodnom požití väčšieho množstva alebo pri nesprávnom dávkovaní (chyba rodiča, kombinovanie liekov).

Aké sú zásady správneho dávkovania paracetamolu:

1. Bezpečná denná dávka sa vypočíta podľa hmotnosti dieťaťa
Za bezpečnú jednorazovú dávku sa považuje 10-15 mg paracetamolu na 1 kg hmotnosti.
Opätovné podanie je možné po 4 – 6 hodinách.

2. Ak dieťaťu (alebo aj sebe) lieky kombinujete, overte si ich presné zloženie
Na Slovensku je dostupných množstvo liekov s obsahom paracetamolu (či už tablety, čapíky, sirupy, granuláty, horúce nápoje), ako aj kombinácie paracetamolu s inými účinnými látkami. Ak by došlo k súčasnému užívaniu 2 liekov s obsahom paracetamolu, ľahko môžete prekročiť bezpečnú dávku.

3. Za deň môžete podať maximálne 4 jednorazové dávky, pričom jednotlivá dávka sa nesmie prekročiť. (bod 1)

Liek dávkujte podľa návodu v príbalovej informácii, pokynov lekára alebo lekárnika. Dĺžka liečby má byť maximálne 3 dni.

Aká dávka už môže byť nebezpečná?
Celková denná dávka nesmie presiahnuť 60 mg/kg telesnej hmotnosti u detí do 6 rokov a 90 mg/kg u detí od 6 do 12rokov.
U dospelých závisí bezpečná dávka taktiež od hmotnosti, toxicita sa môže prejaviť pri dávke 150 mg/kg. V priemere je ešte bezpečná dávka 4 gramy denne. Vyššie dávky môžu spôsobiť otravu a aj smrť (5-10g, smrteľná dávka je približne 25g).

Aké sú príznaky predávkovania?
Medzi prvé príznaky patrí nevoľnosť, zvracanie, bolesť brucha, potenie a apatia či ospalosť. Niekedy môže po 1-2 dňoch dôjsť aj ku krátkodobému zlepšeniu, ale príznaky sa potom vracajú a sú výraznejšie. V priebehu ďalších dní môže dôjsť k zvýšeniu hodnôt pečeňových enzýmov a bilirubínu, neskôr ku krvácaniu, poruchám vedomia, žltačke, poškodeniu pečene a obličiek. Ak pacient požil toxickú dávku a nie je mu poskytnutá pomoc, končí otrava fatálne.

Ako postupovať v prípade otravy 
Pri predávkovaní alebo náhodnom požití postupujte takto:
Čo najskôr – bezprostredne po užití, resp. do 1 hodiny:
1. Podajte aktívne uhlie- práškové, resp. rozdrvené tablety (5-10 tabliet)
2. Kontaktujte alebo v prípade potreby vyhľadajte lekára, ktorý dieťa vyšetrí. Niekedy môže byť nutná aj hospitalizácia, počas ktorej dieťa podstúpi výplach žalúdka a bude mu podané antidotum (“protijed,” v tomto prípade N- acetylcysteín).

Kto by mal užívať paracetamol s opatrnosťou?
Paracetamol by sa mal podávať so zvýšenou opatrnosťou u pacientov s deficitom enzýmu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy a u pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene.

Zdroje 1. 2. 3.

PharmDr. Lenka Bukviarová

Šťastná mamina 2 dcér, vyštudovaný farmaceut, aromaterapeut, podporovateľka celostnej medicíny a zakladateľka osvetových projektov pre rodičov Web zdravej rodiny a Škola zdravia pre mamičky.

info@webzdravejrodiny.sk