Aj vy ste nad tým rozmýšľali? Vedecké štúdie spájajú nadmerné používanie digitálnych médií v detstve s ADHD a ďalšími poruchami pozornosti. Na tému sa pozrela aj slovenská autorka Slávka Kubíková a spracovala ju v knihe Krotitelia displejov. Tip na túto knihu nám dala maminka Ivanka Kuráková, ktorá na ňu pre Vás s radosťou napísala recenziu. Nech sa páči.

Recenzia knihy Krotitelia Displejov – S. Kubíková

Slávka Kubíková v knihe Klub nerozbitných detí popisuje sedem podstatných oblastí, ktoré potrebujeme rozvíjať u svojich detí, aby zvládli náročnú dobu, v ktorej budú žiť. Ide o obmedzenie technológií, hru, pohyb a slobodu, knihy, vzťahy, hranice, hudbu a charakter.

Pri prezentovaní knihy sa stretla s veľkým záujmom práve o oblasť technológií, nakoľko tento element veľmi intenzívne zasahuje do nášho života a do života našich detí. Rozhodla sa teda bližšie zamerať na skúmanie jeho vplyvu na náš život a svoje zistenia prináša vo svojej najnovšej knihe Krotitelia displejov.

Kniha je určená pre všetkých rodičov, ktorí premýšľajú nad tým, koľko času by malo ich dieťa stráviť pred obrazovkou (televízora, tabletu, mobilu, počítača), s čím všetkým sa môže počas tohto času stretnúť a tiež ponúka inšpirácie, ako a kde hľadať kvalitný obsah, ktorý vyplní daný čas. Súčasne sa autorka obracia na rodičov, ako na tých, ktorí sú zodpovední za výchovu detí a pomáha im pochopiť ich úlohu pri sprostredkovaní digitálnych médií deťom a tiež im predkladá myšlienku byť vzorom pre svoje deti aj v tejto oblasti. Knihu (najmä jej prvú kapitolu) ocenia však aj tí, ktorí síce nie sú v dennodennom kontakte s deťmi, ale nechcú byť len pasívnymi konzumentmi digitálnych médií, ale chcú efektívne využívať ich potenciál vo svojom živote a zároveň sa nestať ich otrokmi.