Čo je to koloidné striebro? 
Koloidné striebro obsahuje nanočastice striebra, čo sú čiastočky veľkosti miliónkrát menšej ako 1 milimeter.  Vďaka schopnosti iónov striebra interagovať s membránou baktérií a húb má striebro výrazné antibakteriálne účinky. Preto sa používa vo forme roztokov na infekcie kože, liečbu a hojenie rán či popálenín. Vnútorné užívanie koloidného striebra označili viaceré liekové autority ako nebezpečné, keďže jeho účinky nie sú overené a sú známe prípady, kedy koloidné striebro spôsobilo zdravotné ťažkosti. Európska únia aj USA (FDA) povoľuje koloidné striebro len na vonkajšie použitie a to len pre dospelých. 

Prečo môže byť používanie koloidného striebra nebezpečné?

Pri dlhodobom používaní môže dochádzať k ukladaniu striebra v organizme – hlavne do kože, očných bielkov a ďalších orgánov, čo potom spôsobuje charakteristické modré až sivé sfarbenie. Tento jav sa nazýva argýria a bol typický hlavne v stredoveku, kedy zámožnejšie vrstvy používali strieborné taniere a príbory. Tak vzniklo aj metaforické označenie vtedajšej šľachty „modrá krv.“
Pri vnútornom užívaní boli zaznamenané prípady neurologických ťažkostí, pohybové ťažkosti a kŕče. Je známy prípad 2 ročného dieťaťa, ktoré 3 dni užívalo koloidné striebro na odporučenie „alternatívneho liečiteľa“. U dieťaťa sa prejavila svalová slabosť, neschopnosť stoja a chôdze a muselo byť hospitalizované. Po vysadení koloidného striebra sa stav zlepšoval a postupne sa úplne zlepšil.
Práve pre takéto prípady by si rodičia mali veľmi dobre zvážiť, kým podajú dieťaťu produkt, ktorého bezpečnosť je neistá a byť veľmi obozretní v prípade akýchkoľvek alteratívnych liečiteľov. 
Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16766878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3702006/
https://nccih.nih.gov/health/colloidalsilver#safety