Z dôvodu prevencie patologického zakrivenia chrbtice (skoliózy) by deti nemali mať školskú tašku neprimerane ťažkú.

Odborníci doporučujú, aby jej hmotnosť bola maximálne 10% hmotnosti dieťaťa, teda:

– u žiakov 1. a 2. ročníka – maximálne 2,5 kg,
– u žiakov 3.a 4. ročníka- maximálne 3,5 kg,
– u žiakov 5. a 6. ročníka- maximálne 4,5 kg,
– u žiakov 7. až 9. ročníka- maximálne 5 kg.

Ak tašku deťom občas skontrolujete, zistíte, či tam nemajú príliš veľa zbytočností. Možno nájdete aj starú desiatu

ZDROJ: UVZSR