„No baby unhugged“ je projekt, ktorého cieľom je zabezpečiť dostatok láskyplného fyzického kontaktu novorodencom, ktoré ho nemôžu dostať od vlastných rodičov.

V Amerike sa každých 25 minút narodí dieťa drogovo závislej matke. Tieto deti trpia novorodeneckým abstinenčným syndrómom, teda sú od narodenia závislé na narkotikách, čo ich pobyt v nemocnici značne predlžuje. Abstinenčné syndrómy sa prejavia 24-72 hodín po narodení. Ide doslova o skutočnú fyzickú bolesť, plač, zvracanie, problémy s dýchaním, príjmom potravy, spánkom, poruchám krvného obehu, imunity a nervového systému.


Takéto deti prežijú jedine vtedy, ak im je včasne podaná liečba, ktorá bohužial spočíva v ďalšom podaní látok podobných tým, ktoré vyvolali závislosť matke. Dávka sa postupne znižuje a väčšina detí sa časom zo závislosti vylieči.
Ak sa k medicínskej liečbe pridáva aj čosi tak jednoduché ako len kontakt telo na telo -privinutie, objatie a dotyk, dieťa sa vylieči rýchlejšie a dávky liekov sú menšie. 

Z tohto poznania vychádza aj spomínaný projekt. Nemocnice zamestnávajú dobrovoľníkov na „objímanie detí,“ ktorí vďaka svojej práci pomáhajú drogovo závislým novorodencom vykročiť do života, čo možno najskôr.
Dobrovoľníci deti tíšia, hladia, láskajú a vďaka tomu im vedia uľaviť od bolesti. „Objímané“ deti opúšťajú nemocnicu skôr ako tie, ktoré sú liečené „iba“ liekmi. Znovu sa teda ukázalo, že metódy liečby nemusia byť len farmakologické (teda len pomocou liekov), ale že dôležitou pridanou hodnotou je práve láska, dotyk a pohladenie. Túto metódu môže na svojich deťoch uplatniť úplne každý.

Že Slovenska sa problematika drogovo závislých detí netýka? Je pravda, že u nás sa ani zďaleka nerodí toľko drogovo závislých detí ako vo svete.
Na tomto mieste však apelujem na maminky: nikotín je takisto droga a môže u dieťaťa vyvolať abstinenčné príznaky. Preto počas tehotenstva a dojčenia nefajčite!