Zelený zemiak môže spôsobiť dieťaťu otravu. Pozor aj tehotné maminy!

Vždy predtým ako začnete v kuchyni spracovávať zemiaky, všimnite si, či na ňom nie sú zelené časti (viď obrázok). V nich sa totiž nachádza jedovatý alkaloid solanín, ktorý vzniká pri dlhodobom skladovaní-najmä za prístupu svetla a pri nesprávnej teplote. Takýto zemiak si môžete ľahko doniesť z obchodu alebo vám zozelenie až doma. Varom sa obsah solanínu síce zníži, ale konzumácia aj tak môže ohroziť malé deti, tehotné ženy a starších ľudí.

Na Slovensku bol zaznamenaný prípad otravy malého dieťaťa, ktoré sa takto priotrávilo zemiakovou kašou. Otrava sa prejavuje kŕčmi, potením, nevoľnosťou, hnačkou a v najhoršom poškodením pečene.

Iste viete, že na zemiaku sú jedovaté aj klíčky, a to z toho istého dôvodu. Nebezpečný solanín sa v malom množstve tiež nachádza v zelených nezrelých paradajkách a baklažáne.

Ako správne skladovať zemiaky?
Na tmavom, chladnejšom mieste, ale nie v chladničke. Pri takej teplote tiež hrozí tvorba solanínu.

Prvá pomoc pri otrave
Podať 10 rozdrvených tabliet aktívneho uhlia a vyhľadať lekára, ktorý dieťa vyšetrí.