Striedavé podávanie paracetamolu a ibuprofenu sa pri znižovaní horúčky neodporúča, pretože neexistuje dostatočný vedecký dôkaz o tom, že by kombinovaná terapia bola účinnejšia ako podávanie jedného liečiva (čo sa týka „uľaveniu“ dieťaťa od príznakov horúčky).

Navyše, pri  kombinovanom podávaní existuje vyššie riziko predávkovania.  Dôvody sú 3:

  1. Pri striedaní rôznych liekov je vyššie riziko nesprávneho dávkovania zo strany rodiča (z čoho vyplýva vznik nežiaducich účinkov). Zjednodušene povedané – ak podávate iba jeden liek, je menšia šanca, že by ste dávku neúmyselne zdvojili, pretože viete, kedy ste liek naposledy podali. Pri používaní 2 liekov súčasne sa dávkovacia schéma komplikuje a je vyššia šanca, že sa pri dávkovaní zmýlite.
  2. Paracetamol aj ibuprofen sa metabolizujú (odburávajú) v pečeni. Ak ich podávate súčasne a vo vysokých dávkach, riziko poškodenia pečene sa značne zvyšuje.
  3. Obe liečivá sa z organizmu vylučujú najmä obličkami. Pri horúčke dochádza k stratám tekutín a ak dieťa navyše málo pije a deficit tekutín nedopĺňa, môže dochádzať ku kumulácii (hromadeniu) liečiv v tele, čo má samozrejme za následok nástup nežiaducich účinkov.

Vo výnimočných prípadoch je možné jednorazovo paracetamol a ibuprofen kombinovať. V prípade, že jedno liečivo „nezaberie“ (horúčka pretrváva a dieťa sa necíti dobre), ale podľa dávkovacej schémy ešte nie je čas na druhú dávku, je možné podať inú účinnú látku už po 3 hodinách.  Ďalej treba dodržiavať stanovený časový odstup podľa dávkovacej schémy (4-6, resp. 8 hodín). Takúto „skratku“ na zníženie teploty však môžete urobiť iba RAZ v priebehu 24 hodín. Nezabúdajte na zvýšený príjem tekutín.

ZDROJE: 1. 2. 3. 4. 5.

PharmDr. Lenka Bukviarová

Šťastná mamina 2 dcér, vyštudovaný farmaceut, aromaterapeut, podporovateľka celostnej medicíny a zakladateľka osvetových projektov pre rodičov Web zdravej rodiny a Škola zdravia pre mamičky.

info@webzdravejrodiny.sk