Kniha je členená do troch častí. V prvej časti sa autorka venuje vplyvu technológií na ľudí. V druhej časti sa zameriava na to, čo sa môže stať, ak sú potreby, ktoré boli doteraz napĺňané klasickým spôsobom presunuté do online priestoru a v tretej časti ponúka šesť komplexných rád, ktoré môžu pomôcť prežiť nám aj naším deťom vo svete plnom digitálnych médií.

V publikácii sa autorkin pôvodný text strieda s rozhovormi s profesionálmiv danej oblasti, čo pridáva knihe na dynamike a zdôrazňuje odborné spracovanie témy. Každá kapitola knihy vychádza z poznatkov viacerých slovenských, ale aj zahraničných odborných výskumov. Zároveň však plne zohľadňuje špecifiká slovenského prostredia, a tým zvyšuje svoju hodnotu práve pre slovenských čitateľov. Text knihy je písaný veľmi čitateľným spôsobom a necháva vyniknúť skvelý autorkin zmysel pre humor. K novým technológiám autorka pristupuje z obidvoch uhlov pohľadu. Všíma si jednak nádej, ktorá hovorí v prospech využívania digitálnych médií prinášajúcich mnohé pozitíva pre náš život. Súčasne však poukazuje na strach a obavy, ktoré pociťujú mnohí pri pohľade na deti tráviace celé hodiny pozeraním na malú obrazovkusvojho mobilu. A tieto obavy a strach nie sú neopodstatnené. Od mája 2019 sa v medzinárodnej klasifikácií chorôb nachádza závislosť od online hrania. Podľa názorov viacerých odborníkov zahrnutých v knihespôsobuje nadmerné využívanie digitálnych médií degeneratívne zmeny na mozgu, ktoré je len veľmi ťažké zvrátiť. Napríklad neurológ Martin Stránsky poukazuje na fakt, že ak dieťa v nadmerných množstvách používa digitálne technológie zábavným spôsobom, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že bude mať poruchu pozornosti (ADHD).

Cieľom knihy však nie je vystrašiť čitateľa – rodiča, ale pomôcť mu, postaviť sa k využívaniu digitálnych technológií ním a jeho deťmi aktívne, uvedomele a premyslene. Táto kniha určite stojí za prečítanie.

Za tip a recenziu ďakujeme Ivanke Kurákovej.